Добре дошли в уебсайта на Мебели Грудев!

Фирма Импала ООД е специализирана в производството на корпусни мебели по индивидуален проект. Вече 11 години ние продължаваме да развиваме компанията, като залагаме на усъвършенстване методите на работа с нови машини и технологии и повишавайки квалификацията на персонала, за налагането на продукт, адекватен с търсенето на пазара.

„ИМПАЛА” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-3.004-0058-C01 по проект „Ефективно използване на ресурсите в ИМПАЛА ООД”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е повишаване на ресурсната ефективност и конкурентоспособност на „ИМПАЛА” ООД.

Обща стойност: 854 250.00лв., от които 508 278.75 лв. европейско и 89 696.25 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 16.11.2018г. и е с продължителност 20 месеца.


© 2009-2016 “Импала” ООД
уеб разработка от Advanor